Thời sự Bình Dương

Cần hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cho nông dân

Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, vấn đề cốt lõi là phải giải quyết tốt đầu ra sản phẩm. Bấy lâu nay, đầu ra sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và thị trường. Nếu thị trường có nhu cầu cao sản phẩm ít thì giá cao và ngược lại. Vì thế, thiếu tính ổn định và người nông dân chịu rất nhiều thiệt thòi. Bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân trồng măng cụt trên địa bàn xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng vẫn đối mặt với không ít khó khăn khi vẫn chưa có được sự ổn định của đầu ra sản phẩm.                 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×