Hộp thư truyền hình

Cần lắm một lối đi

Cần lắm một lối đi

Mời quý vị theo dõiphần tư vấn của Luật sư Phạm Tiến Thiên Thư - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đối với các thư hỏi của bạn xem Đài.
Bên cạnh đó chương trình cũng xin nhắc lại Email của chương trình là: hopthutruyenhinhbtv@gmail.com, quý vị có thể gửi đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến địa chỉ Email trên, chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải đáp hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời những ý kiến, phản ánh của quý vị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.
 
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×