Tiêu điểm - Chuyển đổi số

Cảnh báo về tội phạm giết người cố ý gây thương tích vì nguyên nhân xã hội

Bình Dương được Bộ Công an đánh giá là một trong 18 địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự và là một trong 10 địa bàn trọng điểm về tội phạm có tổ chức. Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Dương, từ năm 2012-2016, trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp của tỉnh đã xảy ra hơn 4.700 vụ phạm pháp hình sự, tương đương với 950 vụ mỗi năm. Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau. Các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội chiếm đến hơn 92%, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa số là công nhân tuổi đời còn trẻ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×