Bình Dương Mến Yêu

Chiến khu Vĩnh Lợi - trang sử vàng

Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi năm xưa là tiền đồn xuyên suốt của chiến khu Đ, tập trung cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo hai cuộc kháng chiến. Với tinh thần “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”, trong chiến tranh, quân và dân ta đã làm nên nhiều trận thắng hào hùng, lực lượng vũ trang địa phương không ngừng lớn mạnh, đưa đất nước hoàn toàn giải phóng vào ngày 30/4/1975. Từ ý nghĩa sâu sắc đó, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương xây dựng Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi tại căn cứ địa cách mạng năm xưa, sau 5 năm xây dựng, ngày 22/12/2016 công trình đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng, đón khách tham quan. Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi chính là điểm đến lý tưởng cho việc giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống cho các thế hệ kháng chiến cách mạng lão thành cũng như lớp người tiếp nối, đồng thời là điểm tham quan, vui chơi giải trí kết hợp du lịch về nguồn, sinh thái phục vụ nhân dân. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×