Đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò của phụ nữ

Trên con đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm nhận sâu sắc thân phận của những người dân bị áp bức, bóc lột; trong đó Người đặc biệt hết sức chia sẻ với thân phận của người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, nhất là ở những nơi còn chịu ảnh hưởng tàn dư chế độ phong kiến và đô hộ, áp bức của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và đó chính là nỗi đau trăn trở đối với Bác. Vì vậy, trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài nói và viết có liên quan đến phụ nữ; qua đó thể hiện một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống tư tưởng của Bác về phụ nữ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×