Thời sự Bình Dương

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thanh niên khối các cơ quan trung ương

Sáng 22/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ đoàn đại biểu gồm 70 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời k

Sáng 22/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ đoàn đại biểu gồm 70 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc,  và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là 70 đoàn viên thanh niên vinh dự được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018.

Chủ tịch nước đề nghị Tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tập trung xây dựng Tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục giới thiệu cán bộ có chất lượng, được trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến. Đảng ủy Khối, cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức đoàn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo điều kiện và cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×