Thời sự Bình Dương

Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Dầu Tiếng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành sinh hoạt chính trị xuyên suốt trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện Dầu Tiếng, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Là một trong những mô hình làm theo Bác được nhân rộng và phát huy hiệu quả trong toàn huyện Dầu Tiếng thời gian qua, mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc, tận tụy, công tâm”  đã tạo chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua việc đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đối thoại với nhân dân. Tạo dựng được mối quan hệ gần gũi, gắn bó, củng cố lòng tin giữa người dân, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền.

Qua học tập các chuyên đề hàng năm, hầu hết các chi bộ Đảng ở địa phương đều quán triệt thực hiện bằng những chương trình hành động cụ thể. Cán bộ đảng viên đã thể hiện tốt vai trò xung kích, luôn gương mẫu trước quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, tham gia thực hiện tốt công tác dân vận bằng những lời nói và việc làm cụ thể.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×