Thời sự Bình Dương

Chuyên đề, khoa giáo - món ăn tinh thần của nhiều người dân Bình Dương

Trong suốt 40 năm, cùng với các chương trình của các phòng ban khác của Đài PTTH Bình Dương, chương trình của Phòng Khoa học Giáo dục và Chuyên đề luôn là người bạn đồng hành của nhiều người dân.

Trong suốt 40 năm, cùng với các chương trình của các phòng ban khác của Đài PTTH Bình Dương, chương trình của Phòng Khoa học Giáo dục và Chuyên đề luôn là người bạn đồng hành của nhiều người dân. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×