Thời sự Bình Dương

Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn trực tuyến Kinh tế hợp tác, HTX năm 2022 với chủ đề:Chuyển đổi số - Động lực phát triển KTHT, HTX xã trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022. Đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng để công tác chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển đúng mục tiêu đề ra. Đề nghị các địa phương thực hiện có trọng tâm trọng điểm.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×