Clip hay

Bảo vệ môi trường - Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới

Bảo vệ môi trường - Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới

Clip hay Bảo vệ môi trường - Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới

Báo cáo này của Ủy ban gồm hơn 130 quốc gia này là kết quả nghiên cứu nhiều năm của 455 nhà khoa học trên 15.000 nguồn tài liệu. Báo cáo nhấn mạnh việc tàn phá và hủy hoại không thương tiếc nguồn tài nguyên mà "mẹ Trái Đất” ban tặng đang đe dọa xã hội khô

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×