Thời sự Bình Dương

Cơ sở Đảng khu vực kinh tế tư nhân thực hiện chỉ thị 05

Các cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp tư nhân đã triển khai nhiều nội dung công tác phù hợp với điều kiện sản xuất, qua đó, đã nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và Đảng viên, tạo dựng niềm tin trong doanh nghiệp, cũng như góp phần giúp doanh ng

Thực hiện chủ trương “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” của Tỉnh ủy Bình Dương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp tư nhân đã triển khai nhiều nội dung công tác phù hợp với điều kiện sản xuất, qua đó, đã nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và Đảng viên, tạo dựng niềm tin trong doanh nghiệp, cũng như góp phần giúp doanh nghiệp và người lao động làm việc ổn định, phát triển bền vững.

CƠ SỞ ĐẢNG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Sau 30 năm thành lập, đến nay Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thái Bình đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh đa ngành có qui mô lớn trong cả nước, với doanh thu hàng năm gần 20.000 tỷ đồng và lực lượng lao động lên đến 40.000 người. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 20%; đồng thời công ty luôn hòan thành tốt nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm với người lao động. Có được kết quả này chính là nhờ tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. Trong nhiều năm liền, đặc biệt là trong 3 năm qua, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, năng lực lãnh đạo, năng suất làm việc của hơn 210 đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, xứng đáng là đầu tàu, gương mẫu trong doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn của cả nước.

Đến nay, Bình Dương có hơn 100 tổ chức cơ sở Đảng được thành lập trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, với tổng số gần 2.000 đảng viên. Chính nhờ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 tại cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với mức tăng trưởng bình quân về doanh thu mỗi năm đạt từ 15%-20% và đảm bảo khu vực kinh tế này hàng năm đóng góp chiếm khoảng 40% GPD của địa phương.

Bình Dương đang bước vào giai đọan phát triển mới, với môi trường đầu tư thông thóang cởi mở. Hàng năm địa phương sẽ thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh. Đây vừa là nguồn lực để phát triển kinh tế, vừa là điều kiện để địa phương xây dựng và phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong các thành phần kinh tế ngày càng vững mạnh, tòan diện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×