Tiêu điểm

Công đoàn cơ sở - Cầu nối trong quan hệ lao động ở doanh nghiệp

Những năm qua, phần lớn các công đoàn cơ sở đã phát huy tốt vai trò, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đã phối hợp tích cực, chặt chẽ tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Công đoàn còn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, đưa tiếng nói của người lao động đến doanh nghiệp và bảo vệ trực tiếp quyền lợi của người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×