Tiêu điểm

Công đoàn cơ sở - Cầu nối trong quan hệ lao động ở doanh nghiệp

Công đoàn cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, giúp cân đối lợi ích và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đã phối hợp tích cực, chặt chẽ tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Công đoàn còn là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, đưa tiếng nói của người lao động đến doanh nghiệp và bảo vệ trực tiếp quyền lợi của người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×