Tin Thế giới

Công nhân lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương

Cùng với công nhân cả nước, lực lượng công nhân lao động Bình Dương đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.

Cùng với công nhân cả nước, lực lượng công nhân lao động Bình Dương đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, lực lượng công nhân lao động Bình Dương luôn thể hiện vai trò xung kích trong các phong trào hành động cách mạng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt trong tiến trình CHH – HĐH ở địa phương, dấu ấn lực lượng công nhân lao động càng thể hiện đậm nét. Từ đội ngũ công nhân ít ỏi xuất phát từ lao động nông thôn trong những năm đầu của giai đoạn đổi mới, đến nay đội ngũ công nhân Bình Dương đã phát triển lớn mạnh với hơn 1,2 triệu lao động. Đây là lực lượng lao động dồi dào, từ lao động phổ thông cho đến bộ phận lao động  có tay nghề, trình độ chuyên môn phục vụ hiệu quả nhu cầu công việc đa dạng của các doanh nghiệp.

Với yêu cầu công việc ngày càng cao, cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động đã từng bước được nâng cao. Ý thức được vai trò công việc của mình, nhiều công nhân lao động đã không ngừng tự học tập rèn luyện nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tay nghề để tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa ở địa phương.

Bình Dương đang đẩy mạnh chương trình hành động về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và lòng yêu nước, giáo dục giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp và lối sống văn hóa lành mạnh cho công nhân lao động gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Từng bước tri thức hóa đội ngũ công nhân lao động, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dụng và phát triển tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×