Tiêu điểm

Công tác đền ơn đáp nghĩa ở tỉnh Bình Dương

Công tác đền ơn đáp nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, Bình Dương luôn xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Bình Dương còn dùng ngân sách của tỉnh thường xuyên thăm tặng quà cho các gia đình chính sách cũng như phụng dưỡng các Mẹ VNAH. Trao đổi về cấn đề này Chương trình Tiêu Điểm trên BTV hôm nay đã mời đến trường quay bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó GĐ Sở Lao Động -  Thương Binh và Xã Hội  tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×