Tiêu điểm

Công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số đạt hiệu quả khả quan

Khách mời: Bác sĩ Nguyễn Văn Thấm Chi cục trưởng Chi cục DSKHH-GĐ, Sở Y Tế tỉnh Bình Dương

Công tác Dân số-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Chiến lược Dân số tỉnh Bình Dương. Thời gian qua công tác truyền thông DS/SKSS/KHHGĐ đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện KHHGĐ và chăm sóc SKSS, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số. Quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng được chấp nhận rộng rãi; tốc độ gia tăng dân số đã giảm nhiều; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng; tỷ lệ người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc SKSS ngày càng cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×