Thời sự Bình Dương

Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Nhà vệ sinh Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 8/11, Ban vận động thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam, nòng cốt là công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ và Môi trường Kim Hoàng Hiệp và một số cá nhân, tổ chức tiến hành đại hội Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam nhiệm kỳ I ( 2018-2023).

Sáng 8/11, Ban vận động thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam, nòng cốt là công ty  TNHH Thương mại-Dịch vụ và Môi trường Kim Hoàng Hiệp và một số cá nhân, tổ chức tiến hành đại hội Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam nhiệm kỳ I ( 2018-2023). Đến dự có đại diện một số Bộ ngành TW, đại diện Tổ chức Nhà Vệ sinh Thế Giới; ông Nguyễn Văn Lộc- Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ Bình Dương.

Theo các quyết định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ban vận động thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam gồm 134 cá nhân và tổ chức trong cả nước. Qua thời gian hoạt động, Ban vận động đã phối hợp với công ty Kim Hoàng Hiệp, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Cuộc chạy khẩn cấp hàng năm từ năm 2015-2017, tiến hành khảo sát, xác lập các phương án cải tạo mới nhà vệ sinh cộng cộng đạt têu chuẩn thế giới, tiêu chuẩn ASEAN tại nhiều Tỉnh Thành trong cả nước. Bên cạnh đó, Ban vận động cũng tổ chức nhiều chương trình truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng về việc nâng cao chất lượng nhà vệ sinh hiện nay.

Tại đại hội, Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam đã nhận Quyết định của Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hiệp hội nhà Vệ sinh Việt Nam với tư cách là tổ chức phi Chính Phủ, là tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ và các Bộ ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội.

Đại hội đã tiến hành công bố dự thảo Điều lệ của Hiệp hội gồm 8 chương 27 điều; thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2018-2023); bầu Ban chấp hành trung ương của Hiệp hội gồm 15 thành viên;  bầu Ban thường vụ gồm 9 thành viên và Ban kiểm tra gồm 5  thành viên.

Ông Lê Văn Hiệp- Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc công ty Kim Hoàng Hiệp (Bình  Dương) được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam nhiệm kỳ I (2018-2020).

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×