Thời sự Bình Dương

Đài PTTH Bình Dương triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng 7/1, Đài PT-TH Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác PT_TH năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Sáng 7/1, Đài PT-TH Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác PT_TH năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Đặng Minh Hưng- Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018, Đài PT_TH Bình Dương đã kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Cùng với việc thông tin các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính tri, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, Đài đã kịp thời tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện quan trọng.như Hội nghị lần thứ 11 Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới WTA, Hội nghị Diễn đàn hơp tác  kinh tế Châu Á Horasis 2018 tổ chức tại Bình Dương, tạo sự quan tâm đặc biệt của nhiều tầng lớp nhân dân. Trong năm, Đài đã chú trọng việc cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình, đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình cũng như sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, Đài đã đưa vào sử dụng công trình Trường quay_ nhà bá âm phục vụ yêu cầu sản xuất chương trình theo hướng hiện đại, đồng bộ. Các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị không ngừng hoạt động ổn định.

Phát biểu tại hội nghi, ông Đặng Minh Hưng_ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2019, năm bản lề thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp, Đài PT_TH BD tiếp tục tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ các cấp, ngành, địa phương. Chú trọng thực hiện tốt các đề án mà đơn vị đang thực hiện theo Nghị quyết một cách dân chủ, đồng bộ trong xây dựng vị trí việc làm; cơ chế tự chủ; tái cấu trúc, đổi mới nội dung, kỹ thuật.

Tại hội nghi, Đài PT_TH Bình Dương đã tiến hành trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh BD năm 2018; trao các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, các gíấy khen của Giám đốc Đài, CĐCS Đài cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2018.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×