Thời sự Bình Dương

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, hôm nay 22/5, buổi sáng Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi tuyên thệ nhận chức, Chủ tịch nước đã trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm - vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×