Bình Dương Mến Yêu

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp với những bước đi đột phá của tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, căn cứ nội dung các chương trình hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Bình Dương đã xây dựng các kế hoạch phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ khối để triển khai thực hiện khá hiệu quả các chương trình: Chương trình số 20-Ctr/TU ngày 9-8-2016 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”; Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 15-8-2016 của Tỉnh ủy “về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”; Chương trình số 23-Ctr/TU ngày 16-8-2016 của Tỉnh ủy “về huy động và phát huy các nguồn lực của các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006-2020”...

 

Mời các bạn xem các chương trình Bình Dương Mến Yêu khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-men-yeu

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×