Tiêu điểm

Đảng và mùa xuân

88 năm kể từ khi có Đảng, 73 năm lập nước và 42 năm ngày Việt Nam thống nhất, mỗi mùa Xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc an vui với mỗi người dân và mỗi gia đình Việt. Mùa Xuân năm 1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì đại hội hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương là, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản liên đoàn, Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua những biến thiên của lịch sử, con đường đi của dân tộc từ mùa Xuân ấy đến nay dù có những gập ghềnh, gian khó; dù có những lúc phong ba dồn dập nhưng dưới sự dẫn dắt của Đảng, dân tộc ta đã vượt bao thác ghềnh; vượt bao gian khó để có thể tự hào đi trên con đường hòa bình tươi đẹp và thênh thang hôm nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×