Tiêu điểm

Đất Thủ - Khí thế cách mạng mùa thu tháng Tám

Khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thủy ; Trưởng Khoa XH&NV Trường ĐH Thủ Dầu Một; Phó Chủ tịch Hội KHLS tỉnh Bình Dương

Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một nhất tề vùng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đập tan xiềng xích nô dịch gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 75 năm đã qua, nhưng mùa thu Cách mạng mãi là niềm tự hào của Đảng, của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Mời các bạn xem các chương trình Tiêu điểm khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tieu-diem

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×