Tiêu điểm

Đề án Thành phố thông minh Bình Dương

Sau 30 năm đất nước đổi mới và 20 năm Bình Dương phát triển, do có định hướng đúng đắn, tỉnh Bình Dương đã phát triển nhanh chóng. Từ một tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp chiếm đến trên 95%, đến nay tổng thu ngân sách năm 2016 ước đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 50 lần so với 20 năm trước, dân số tăng 3 lần; trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đã đạt đến 97,3%. Những thành quả trên thật sự to lớn và đáng quý, nhưng hành trình phía trước vẫn còn phải tiếp tục. Hiện nay nền kinh tế toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới; khó khăn, thử thách là tất yếu nhưng cũng mang đến rất nhiều cơ hội để phát triển vượt bậc cho một tỉnh công nghiệp như Bình Dương. Trong chương trình đột phá chiến lược 2021 của Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, tỉnh cũng đặt mục tiêu sẽ trở thành thành viên của ICF, lọt được vào Smart21 - 21 khu vực thông minh của năm, tạo điều kiện cho tỉnh hoạch định những chính sách ưu việt trong xây dựng và quản lý đô thị; xây dựng Bình Dương trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp công nghệ cao; luôn đổi mới, sáng tạo nhằm mang đến cho nhân dân cuộc sống tiện nghi, tốt đẹp, văn minh và hiện đại. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×