Thời sự Bình Dương

Để cán bộ tình nguyện thực hiện đề án tinh giản biên chế

Một trong các vấn đề quan trọng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn là làm thế nào vận động các cán bộ gần đến tuổi nghỉ hưu tình nguyện hưởng ứng đề án. Thực tế công tác tại phường Lái Thiêu thị xã Thuận An cho th

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2018-2020. Một trong các vấn đề quan trọng là làm thế nào vận động các cán bộ gần đến tuổi nghỉ hưu tình nguyện hưởng ứng đề án. Thực tế công tác tại phường Lái Thiêu thị xã Thuận An cho thấy, nếu có chính sách tốt thì việc vận động cán bộ tình nguyện nghỉ hưu đạt hiệu quả cao.

Anh Nguyễn Tấn Nô, nguyên là công chức tư pháp tại phường Lái Thiêu thị xã Thuận An là một trong số các cán bộ tình nguyện thực hiện đề án tinh giản biên chế của phường Lái Thiêu vừa qua. Công tác tại xã Tân Thới, thị trấn Lái Thiêu từ năm 1985, trải qua nhiều vị trí thuộc lực lượng ban chỉ huy quân sự xã Tân Thới. Năm 1989 đến năm 1994 anh làm ủy nhiệm Thu Quỹ nông nghiệp - thuế nhà đất của địa phương rồi sau đó làm công tác cán bộ công nghiệp-  tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ của phường Lái Thiêu. Từ năm 2001 đến 2007 anh là trưởng ban quản lý chợ Lái Thiêu, rồi sau đó làm công chức tư pháp hộ tịch tại phường. Sau nhiều năm công tác, dù ở cương vị nào anh cũng đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình sức khỏe không đảm bảo, đồng thời ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc thực hiện thí điểm đề án tinh giản biên chế phường Lái Thiêu, anh đã tình nguyện làm đơn thôi việc và đã được Đảng ủy phường chấp thuận bố trí công tác ngoài biên chế.

Việc giảm bớt các chức danh thời gian qua đã giúp thu nhập cán bộ được nâng cao hơn từ 20% - 50% so với trước đây (khoảng 6,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng) đã tạo động lực cho mọi người làm việc năng nổ, trách nhiệm hơn. Thực tế, trong năm qua, phường Lái Thiêu đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội được giao, được đánh giá đạt 97/100 điểm thi đua. Việc thực hiện giảm người nhưng không giảm quỹ lương còn giúp các đơn vị có thêm kinh phí hỗ trợ những người trong diện tinh giản với số tiền từ 30 - 80 triệu đồng/người (tùy số năm công tác), tạo thuận lợi cho công tác vận động, không làm xáo trộn công việc chuyên môn. 

Để thực hiện tốt việc tin giản biên chế, Thị ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Với quyết tâm chính trị cao nhưng không thực hiện nóng vội, cầu toàn, TX Thuận An đã đưa ra lộ trình cụ thể, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Đồng thời ổn định hoạt động của bộ máy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Thị ủy Thuận An xác định rõ các cấp, các ngành phải nghiêm túc thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo lộ trình, thị xã Thuận An phấn đấu đến 2021 sẽ giảm ít nhất 326 biên chế và hợp đồng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×