Thời sự Bình Dương

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số SIPAS

Vào đầu tháng 11/2022 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 5813 về cải thiện kết quả Sipas tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Trong đó đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp để các sở, ban, ngành và địa phương tập trung giải quyết, góp phần cải thiện chỉ số SIPAS trong năm 2023.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×