Thời sự Bình Dương

Đề xuất nâng dần tuổi nghỉ hưu của nam và nữ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, đề xuất tuổi nghỉ hưu của nam nâng lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi. Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) nêu 2 phương án để trình Quốc hội xem xét.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, đề xuất tuổi nghỉ hưu của nam nâng lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi. Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) nêu 2 phương án để trình Quốc hội xem xét.

Phương án 1: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Phương án 2: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Đồng thời, dự thảo cũng quy định quyền nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×