Thời sự Bình Dương

Đến năm 2025, Bình Dương phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm 20%

Bình Dương đứng thứ 14 của cả nước và đứng thứ 2 trong vùng Đông Nam bộ về phát triển kinh tế số. Đến năm 2025, Bình Dương phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm 20%, đến năm 2030 đạt 30% GRDP của Tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×