Thời sự Bình Dương

Dĩ An phát huy truyền thống không ngừng vươn lên

Dĩ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trãi qua 2 cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Dĩ An đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, cùng góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay trong công cuộc đổi m

Dĩ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trãi qua 2 cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Dĩ An đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, cùng góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, Dĩ An đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh Bình Dương.

Cách mạng tháng Tám diễn ra ở Dĩ An là một bộ phận của cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đó là kết quả tất yếu của quá trình vận động cách mạng từ năm 1930, khi tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời. Trong đó, chi bộ đề pô xe lửa Dĩ An là một trong 3 chi bộ Đảng ra đời sớm nhất ở miền Đông Nam Bộ. Với vai trò tiên phong của mình, chi bộ đề pô xe lửa Dĩ An sớm trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân đề pô xe lửa Dĩ An, cái nôi cách mạng và là nơi khởi nguồn thúc đẩy phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân Dĩ An. Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Dĩ An đã nối tiếp nhau, kiên cường đấu tranh, bám đất giữ làng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, để làm nên thành quả cách mạng, nhiều địa danh lịch sử như suối Mạch Máng, căn cứ Hố Lang đã trở thành một phần lịch sử oai hùng của Dĩ An trong những năm tháng kháng chiến.

Phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang trong kháng chiến, sau những năm đất nước hòa bình thống nhất, Dĩ An luôn năng động, sáng tạo, phát huy có hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, để đẩy mạnh phát triển về kinh tế, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh Bình Dương. Đến nay, Dĩ An đã thu hút hàng ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hàng năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17%, dịch vụ tăng trên 30%, thu ngân sách đạt bình quân 2200 tỷ đồng/năm. Trong năm 2016, thị xã Dĩ An đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 công trình xây dựng cơ bản, khởi công mới 5 công trình và đẩy nhanh tiến độ 15 công trình chuyển tiếp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng theo hướng vững mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lĩnh vực y tế, giáo dục ngày càng tiến bộ, đã từng bước nâng cao chất lượng, để phục vụ nhu cầu của người dân.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng mùa thu tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã Dĩ An đang thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, dám nghĩ, dám làm, biến những khó khăn thách thức, thành cơ hội để phát triển, nhằm phấn đấu xây dựng Dĩ An trở thành đô thị loại 2 vào năm 2018.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×