Tiêu điểm

Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Khách mời: Ông Trần Trọng Lâm; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên từng lĩnh vực công tác. Phong trào đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ và những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và đã động viên khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác. Qua tổ chức, phát động phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực; bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say, đã góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Mời các bạn xem các chương trình Tiêu điểm khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tieu-diem

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×