Thời sự Bình Dương

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với thành phố Thủ Dầu Một về lĩnh vực đất đai

Sáng 7/1, đoàn giám sát của quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm UB kinh tế của quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Thủ Dầu Một về thực hiện chính sách pháp luật về quy họach, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ

Sáng 7/1, đoàn giám sát của quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm UB kinh tế của quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Thủ Dầu Một về thực hiện chính sách pháp luật về quy họach, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Biình Dương.

Ngay khi luật đất đai 2013 có hiệu lực, thành phố Thủ Dầu Một đã  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành về chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân nắm bắt để triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó trình Sở tài nguyên và môi trường thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cũng như các kế hoạch, phương án điều chỉnh sử dụng đất hàng năm trên địa bàn. Từ năm 2015 đến 2018, thông qua phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch sử dụng đất hàng năm đều đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, thành phố Thủ Dầu Một đã lập danh mục dự án cho 253 công trình, với diện tích thu hồi là 1.030ha. Bên cạnh đó rà soát điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục đầu tư 18 công trình đã quá 3 năm chưa triển khai. Về công tác quy hoạch, đến nay thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 ở tất cả các phường, tiến hành phê duyệt mới hoặc điều chỉnh 39 đồ án quy hoạch chi tiết, hoàn thành việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính của 14/14 phường. Đồng thời thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo đúng quy định của Bộ tài nguyên và môi trường.

Tại buổi giám sát thành phố Thủ Dầu Một đã nêu ra các ý kiến và kiến nghị với đoàn giám sát như tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp còn chậm đang gây ra nhiều khó khăn cho địa phương. Mặt khác trên địa bàn đang tồn tại nhiều quy hoạch, do đó cần có quy định để đồng bộ các quy hoạch và có hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nằm trong vùng quy hoạch, tránh quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ tài nguyên và môi trường có những hướng dẫn cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất và về công tác quy hoạch.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×