Thời sự Bình Dương

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Sáng 22/5, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có chương trình làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết

Sáng 22/5, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có chương trình làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, ngành Giáo dục-đào tạo tỉnh Bình Dương đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm chú trọng; 100% đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên được quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình hành động, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt thực hiện 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ được Sở GD-ĐT quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên và từng bước nâng cao chất lượng. Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục về đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị. Trên cơ sở Đề án về đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, trình phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch theo từng năm học để tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả Sở GDĐT đạt được trong thời gian qua với quyết tâm cao trong việc triển khai các chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Đồng chí lưu ý ngành GD-ĐT tỉnh cần rà soát các chỉ tiêu cụ thể và có đánh giá ưu khuyết điểm, từ đó có chương trình hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn, đặc biệt là Chương trình số 20 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu đã đề ra.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×