Tiêu điểm

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Tư vấn: Ông Nguyễn Kỳ Anh Phó trưởng Phòng Khai thác và Thu hồi nợ BHXH Bình Dương

Rình trạng kéo dài, nợ đọng bảo hiểm xã hội  ở Bình Dương hiện nay đã khiến nhiều công nhân lao động phải lao đao. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách 16 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp  với tổng số tiền nợ lớn, cố tình chây ỳ và thời gian nợ kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×