Thời sự Bình Dương

Doanh nghiệp quan tâm phát triển thị trường mới

Năm 2018, tỉnh Bình Dương đề ra chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 16,5 % so với năm 2017. Với kết quả thực hiện trong 4 tháng đầu năm, cũng như sự hồi phục từ các thị trường quốc tế và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường mới, chỉ tiêu n

Năm 2018, tỉnh Bình Dương đề ra chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 16,5 % so với năm 2017. Với kết quả thực hiện trong 4  tháng đầu năm, cũng như sự hồi phục từ các thị trường quốc tế và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường mới, chỉ tiêu này hoàn toàn nằm trong khả năng của địa phương.

Trong 4 tháng đầu năm nay, công ty cổ phần SBM Power đã đạt giá trị xuất khẩu hơn 5  triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, các thị trường mới chiếm đến 80% sản luợng hàng xuất khẩu. Đây là điều kiện cần thiết để đơn vị hòan thành chỉ tiêu xuất khẩu hơn 30 triệu USD trong năm nay.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã ký kết đuợc nhiều đơn hàng lớn tại nhiều thị trường mới. Vì thế, các doanh nghiệp rất kỳ vọng năm 2018 này sẽ hòan thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt giá trị 7,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Tất cả các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương đạt mức tăng trưởng từ 7- 17%. Đây là điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc hòan thành chỉ tiêu xuất khẩu sản phẩm trong năm nay. Bên cạnh đó, nhiều thị trường mới đã tăng sản luợng nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Bình Dương, càng chứng tỏ khả năng cạnh tranh cao của các sản phẩm xuất khẩu từ Bình Dương.

Với kết quả này, năm nay Bình Dương hoàn tòan có thể vuợt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu đề ra. Tuy vậy, doanh nghiệp cần tập trung đầu tư và tiếp thị sản phẩm ở qui mô quốc tế; đồng thời quan tâm triển khai các dự án có hàm lượng chất xám cao, phát triển các ngành công nghiệp nguyên phụ liệu…Đây được xem là những giải pháp để đảm bảo cho lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá của Bình Dương tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×