Thông Báo - Quảng Bá

Đối mặt tử thần

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ: - Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn - App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android) - Facebook: www.facebook.com/btvfanpage

Xem phim tại đây.

Hoặc link: http://btv.org.vn/video/phim-tai-lieu

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvfanpage

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – Truyền hình BTV

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×