Tiêu điểm

Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Khách mời: Ông Lê Hữu Phước; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương

Văn kiện báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ảnh trung thực, khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015-2020); đồng thời, thể hiện khát vọng, tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, vì vậy, trên tinh thần cầu thị lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với tinh thần trách nhiệm, cùng nhau xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Mời các bạn xem các chương trình Tiêu điểm khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tieu-diem

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×