Thời sự Bình Dương

Dừng hoạt động trạm BOT không triển khai thu phí không dừng

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải, đến ngày 30/6, các nhà đầu tư trạm BOT không ký hợp đồng triển khai thu phí không dừng sẽ phải dừng hoạt động.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải, đến ngày 30/6, các nhà đầu tư trạm BOT không ký hợp đồng triển khai thu phí không dừng sẽ phải dừng hoạt động.

Việc triển khai thu phí không dừng là chủ trương của Quốc hội và Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của dư luận xã hội về minh bạch thu phí BOT.

Với việc các nhà đầu tư kêu khó về chi phí, việc ít xe dán thẻ, doanh thu của VETC thấp... Bộ Giao thông - Vận tải không đồng tình và yêu cầu các nhà đầu tư phải triển khai lắp đặt thu phí không dừng ở tất cả các làn của trạm. Đến ngày 30/6, nhà đầu tư phải ký xong phụ lục hợp đồng, đến 30/10 phải lắp đặt xong thiết bị và đi vào vận hành. Bộ sẽ phê duyệt kế hoạch lộ trình thực hiện của từng trạm, báo cáo Thủ tướng và sẽ kiểm soát chặt chẽ tiến độ bằng kế hoạch này. Nếu đến 30/6 nhà đầu tư không ký hợp đồng sẽ dừng thu phí.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×