Tiêu điểm

Giải ngân vốn cho hộ nghèo

Tỉnh Bình Dương được đánh giá là một trong những địa phương triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo của Nhà nước. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Bình Dương theo chuẩn địa phương giảm xuống còn 0,64% tổng số hộ dân, hộ cận nghèo chỉ còn 1,38%, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Để đạt được những kết quả ấn tượng này, bên cạnh sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực từ Trung ương còn có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh bởi có những cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp. Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về truyền thông, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả để nâng cao nhận thức; lồng ghép tín dụng chính sách với các dự án khuyến nông - lâm - ngư, các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế vùng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với sự hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác, trong đó chú trọng tới giải pháp bố trí nguồn vốn tín dụng hợp lý từ ngân sách và các nguồn vốn xã hội hóa để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận đầy đủ với tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×