Thời sự Bình Dương

Giải pháp đẩy nhanh công tác đầu tư công

Theo kế hoạch điều chỉnh, năm 2019, tỉnh Bình Dương bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nuớc gần 12.500 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm, cấp thiết. Tuy vậy, đến hết tháng 10, tức chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2019, kết quả mới chỉ đạt 37%. Thực tế n

Theo kế hoạch điều chỉnh, năm 2019, tỉnh Bình Dương bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nuớc gần 12.500 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm, cấp thiết. Tuy vậy, đến hết tháng 10, tức chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2019, kết quả mới chỉ đạt 37%. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng trong Tỉnh cần  tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương: Đến cuối tháng 10 năm 2019, Bình Dương mới giải ngân vốn đầu tư công gần 4.650  tỷ đồng, đạt 37, 2% kế hoạch điều chỉnh và đạt 59% kế hoạch đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do luật Đầu tư công quy định kế họach đầu tư phải đuợc xây dựng và thực hiện trung hạn còn nhiều bất cập. Trong đó, nổi lên một số vấn đề như: việc đưa quá trình chuẩn bị đầu tư với quá trình thi công chung vào thời gian triển khai dự án; trong khi đó quá trình chuẩn bị đầu tư có thể kéo dài do vướng giải tỏa, vướng các thủ tục đầu tư. Đối với loại công trình, Luật cũng chưa phân loại cụ thể về qui mô đầu tư, khả năng đáp ứng tiến độ giải ngân khối lượng thực hiện. Điều này đã làm cho các cơ quan đảm nhận vai trò chủ đầu tư phải tuân thủ cứng nhắc theo Luật, nhưng hiệu quả điều hành lại yếu. Cụ thể như, muốn thực hiện được kế hoạch giải ngân vốn thì cần phải có khối lượng, trong khi đó, thủ tục đầu tư theo qui định của Luật kéo dài quá lâu. Đây chính là điểm nghẽn của Luật cần phải điều chỉnh.

Cùng với đó một số thủ tục phải chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài quá trình xét duyệt hồ sơ và phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Về phía chủ quan công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành hữu quan chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia các công trình còn hạn chế so với qui mô các công trình; yêu cầu về thời gian cùng một số công trình có vốn đầu tư lớn chưa tạo được khối lượng tương ứng để giải ngân. Công tác thẩm định, kiểm soát, giải ngân vốn cũng còn nhiều vướng mắc…

Hiện nay các Ngành và các địa phương ở Tỉnh cũng như các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung xử lý các vướng mắc về thủ tục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tiến độ thi công các công trình để có khối lượng giải ngân. Đẩy mạnh công tác đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và bảo đảm chất lượng công trình. Phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác đầu tư công năm 2019.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×