Thời sự Bình Dương

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025

Giai đoạn 2015-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế. GRDP tăng bình quân 9,35%/năm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ lệ 97,49%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP. GRDP bình quân đầu người đạt gần 156 triệu đồng vào năm 2020. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 269.000 tỷ đồng, vượt 14% về số lượng, vượt  60% về vốn theo chỉ tiêu 5 năm. Nguồn vốn FDI thu hút trên 12 tỷ USD, vượt 62% chỉ tiêu. Bình Dương hiện đang thứ 3 trong cả nước về thu hút vốn FDI (sau T.P HCM 47,8 tỷ USD và Hà Nội 39 tỷ USD).

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×