Thời sự Bình Dương

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về Dự thảo luật Đặc xá (sửa đổi)

Sáng 7/11, trước khi Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật này.

Sáng 7/11, trước khi Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật này.

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp, ý kiến của các Đoàn ĐBQH và ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) gồm 6 Chương, 40 Điều, quy định về về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá; áp dụng cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân và cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×