Bình Dương Mến Yêu

Gốm sứ - Hồn cốt quê nhà

Bình Dương là một tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ, vùng đất xưa - nay tồn tại và phát triển mang đậm nét văn hoá làng nghề thủ công truyền thống. Nghề gốm sứ ở Bình Dương là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời, có vị trí quan trọng trong cuộc sống cộng đồng cư dân Bình Dương. Như bao ngành nghề truyền thống khác, nghề gốm sứ Bình Dương cũng có những bước đi thăng trầm cùng với thời gian nhưng vẫn âm thầm lan toả, vẫn mang hơi thở đời sống và tâm hồn người dân đất Thủ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×