Thời sự Bình Dương

Hải Quan Bình Dương thu trên 12 tỷ đồng cho ngân sách

Từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 79 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 79 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng. Các sai sót, sai phạm của những trường hợp này chủ yếu là báo cáo quyết toán, kê khai hàng tồn kho không đúng thực tế, khai không đúng mã số, xuất xứ hàng hóa và giá.

Trong quý 2/2019, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trong và sau thông quan đối với các trường hợp khai sai về mã số hàng hóa, thuế suất, sai thời hạn làm thủ tục hải quan, không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan, khai sai so với thực tế về số lượng, trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×