Thời sự Bình Dương

HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX khai mạc kỳ họp lần thứ 8

HĐND tỉnh BD khóa 9 khai mạc kỳ họp lần thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm. Tham dự phiên khai mạc có Ông Trần Văn Nam, Ủy viên TW Đảng- Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; Ông Phạm Văn Cành, Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, Ông Trần Thanh Liêm- Phó bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

Dự và phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Trần Văn Nam – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh cho rằng kỳ họp HĐND lần này có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ theo Luật định còn quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của địa phương để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới. Trước kỳ họp HĐND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Qua đánh giá của Ban chấp hành, đã cho thấy, trong năm 2018, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được trong năm 2018 là rất đáng phấn khởi. Đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Bước sang năm 2019, năm thứ tư của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, yêu cầu phải phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, để đảm bảo bước sang năm 2020 hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đồng thời tạo những tiền đề cơ bản cho nhiệm kỳ mới. Do đó, tại kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, từ đó quyết định những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh phải lựa chọn những vấn đề quan trọng, bức xúc, nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những mặt còn hạn chế trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan tư pháp để tập trung giám sát sâu, trọng tâm trong năm 2019.Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm của mình, nhất là trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Cần nắm chắc các chủ trương của Tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 cũng như từ nay đến cuối nhiệm kỳ, để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và cùng ra sức thi đua góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nội dung chương trình làm việc, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KTXH , QPAN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo của UBND tỉnh: Năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Kết quả đã thực hiện đạt và vượt 27/29 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP)  tăng 9,01%, kế hoạch tăng 8,5%; Tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm – thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng ước đạt 63,87% - 23,94% - 3,08% - 9,11%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 130,8 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,79% so với năm 2017; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 191.000 tỷ đồng, tăng 18%. Giá cả hầu hết các nhóm hàng cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm chỉ tăng 2,8% . Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 25 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, tăng 15,6%; Thăng dư thương mại trên 4,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 91.200 tỷ đồng tăng 12,2%.Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 15/11/2017: đã thu hút 1 tỷ 694 triệu đô la Mỹ, vượt 21% kế hoạch năm. Đầu tư trong nước đã thu hút được 52.861 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 25,3%. Tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt; Tổng thu ngân sách ước năm nay thực hiện 50.000 tỷ đồng, tăng 9% . Tổng chi ngân sách ước thực hiện 17.550 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư xây dựng phát triển hơn 7.061 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị tiếp tục được nhân rộng Năm nay, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%. Toàn tỉnh có có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Về phát triển đô thị, Tỉnh đã công bố Tp.TDM là đô thị loại 1, TX Bến Cát và TX Tân Uyên là đô thị loại 3. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 80%;  Đề án thành phố thông minh BD qua 2 năm triển khai bước đầu đạt được kết quả; tỉnh đã trở thành thành viên chính thức của ICF Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới và trở thành thành viên chính thức của Cộng đồng Đô thị khoa học thế giới( WTA); được tổ chức ICF bình chọn là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội được chú trọng. Trong năm, tỉnh đã huy động 945 tỷ đồng chăm lo cho các đối tượng. Giải quyết việc làm mới cho gần  46.500 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là 1,62%. Các điều kiện phục vụ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được bảo đảm, Chất lượng giáo dục và đạo tạo các cấp được duy trì, nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, diễn ra sôi nổi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Năm nay, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được triển khai toàn diện, tích cực. Tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đô thị khoa học thế giối WTA và Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018; đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

Công tác quân sự quốc phòng được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu những khó khằn tồn tại: Kinh tế tăng trưởng chưa thực sự ổn định và bền vững; công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm ở một số dự án; khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình trạng ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông còn diễn ra tại một số khu vực chưa được giải quyết triệt để;  Tình trạng quá tải đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, ... tuy có quan tâm khắc phục nhưng còn nhiều áp lực; Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018 và căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020,  UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 2019 xác định mục tiêu tổng quát: phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I và xây dựng thành phố thông minh. Nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân;, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Phiên khai mạc sáng nay, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân 2 cấp trong năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×