Thời sự Bình Dương

HĐND tỉnh xem xét các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công

Năm 2020, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 62.200 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019, bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ dự kiến giao. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 22.400 tỷ đồng.

Phiên họp buổi chiều 9/12, các đại biểu HĐND tỉnh xem xét các tờ trình, tham gia thảo luận các nội dung do UBND trình về tài chính – ngân sách, đầu tư công tại hội trường. Năm 2020, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 62.200 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019, bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ dự kiến giao. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 22.400 tỷ đồng.

Ý kiến của đại biểu cho rằng, mức tăng này là phù hợp với tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, mang tính khả thi cao và có tác dụng nuôi dưỡng nguồn thu. Dự toán chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo nhu cầu chi đầu tư phát triển của tỉnh, đồng thời đảm bảo kinh phí hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Các đại biểu HĐND cũng cho rằng, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 phù hợp với các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, bố trí vốn hợp lý theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với dự kiến tiến độ thực hiện của dự án. Theo đó, tổng số vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2020 là 13.324 tỷ đồng; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương là 12.778 tỷ đồng, chiếm 95,9% tổng vốn đầu tư công năm 2020.

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh  chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác đầu tư công và đảm bảo tiến độ thực hiện vốn giải ngân của các dự án công trình được bố trí, thực hiện điều chỉnh, điều hòa theo thẫm quyến để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Phiên họp chiều nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;  Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;  Điều chỉnh cục bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×