Thời sự Bình Dương

Hệ thống các khu công nghiệp Bình Dương đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững

Hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đuợc đầu tư hiện đại, đồng bộ - là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Bình Dương, giúp Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn đầu tư đưa vào sản xuất

Những năm qua Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh và là một trong 5 địa phương thu hút vốn FDI vượt 20 tỷ USD. Có được kết quả này, cùng với những nỗ lực của các ngành hữu quan trong việc tạo môi trường đầu tư thông thóang cởi mở, Bình Dương luôn quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn đuợc đầu tư hiện đại, đồng bộ - là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Bình Dương.

Là địa phương đi tiên phong trong cả nước về phát triển các khu công nghiệp tập trung từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, trong định hướng đến năm 2020 Bình Dương đã qui hoạch sẽ có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích lên gần 15.000 ha. Trong số này có 29 khu công nghiệp đã đi vào họat động với tổng diện tích hơn 11.000  ha. Các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đều được đầu tư hòan chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiện tích cần thiết cho nhà đầu tư.

Đến nay, các khu công nghiệp ở Bình Dương đã thu hút gần 2000 dự án FDI với số vốn đầu tư gần 20 tỷ USD, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư FDI vào Bình Dương. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp của tỉnh còn thu hút hơn 2500 dự án đầu tư trong nước, với số gần 90.000 tỷ đồng. Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của tỉnh hiện đã đạt hơn 70%. Với việc thu hút số lượng lớn dự án đầu tư, các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Bình Dương trong nhiều năm qua luôn cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Tuy vậy, để quá trình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt hiệu quả cao, Bình Dương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác tiếp thị mời gọi đầu tư, quan tâm lựa chọn dự án đầu tư có công nghệ cao, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Song song đó, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư các khu công nghiệp hòan thiện tòan bộ các hạng mục đầu tư đã đuợc phê duyệt, để các khu công nghiệp thực sự là điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×