Thời sự Bình Dương

Hệ thống các khu công nghiệp Bình Dương đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững

Những năm qua, Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh và là một trong những địa phương thu hút vốn FDI vượt 30 tỷ đôla Mỹ. Có được kết quả này, hệ thống các khu công nghiệp trê

Những năm qua, Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh và là một trong những địa phương thu hút vốn FDI vượt 30 tỷ đôla Mỹ. Có được kết quả này, cùng với những nỗ lực của các ngành hữu quan trong việc tạo môi trường đầu tư thông thóang, Bình Dương còn quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn đuợc đầu tư hiện đại, đồng bộ - là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh Bình Dương.

HỆ THỐNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

ĐÁP ỨNG TỐT YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là địa phương đi tiên phong trong cả nước về phát triển các khu công nghiệp tập trung từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, trong định hướng đến năm 2020, Bình Dương qui hoạch sẽ có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích lên hơn 15.000 ha. Trong số này có 29 khu công nghiệp đã đi vào họat động, với tổng diện tích hơn 11.000  ha. Các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đều được đầu tư hòan chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiện tích cần thiết cho nhà đầu tư.

Đến nay, các khu công nghiệp ở Bình Dương đã thu hút hơn 2.000 dự án FDI với số vốn đầu tư hơn 22 tỷ đôla Mỹ, chiếm hơn 65% tổng vốn FDI đầu tư vào Bình Dương. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp của tỉnh còn thu hút gần 300 dự án đầu tư trong nước, với số vốn hơn 100.000 tỷ đồng. Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của tỉnh hiện đã đạt hơn 70%. Với việc thu hút số lượng lớn dự án đầu tư, các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Bình Dương trong nhiều năm qua, luôn cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Tuy vậy, để quá trình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt hiệu quả cao, tỉnh Bình Dương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác tiếp thị mời gọi đầu tư, quan tâm lựa chọn dự án đầu tư có công nghệ cao, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Song song đó, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư các khu công nghiệp hòan thiện tòan bộ các hạng mục đầu tư đã đuợc phê duyệt, để các khu công nghiệp thực sự là điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×