Thời sự Bình Dương

Hiệu quả của bước đầu xã hội hóa hoạt động công chứng

Xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung, trong đó có hoạt động công chứng nói riêng là một chủ trương lớn của Nhà nước, nhằm giảm sức ép cho các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn c

Xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung, trong đó có hoạt động công chứng nói riêng là một chủ trương lớn của Nhà nước, nhằm giảm sức ép cho các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ 2011 đến nay, văn phòng công chứng Rồng Việt, đóng tại khu phố Nội Hóa 2, Phường Bình An, Tx Dĩ An đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về công chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch. Trung bình mỗi quý, văn phòng đã giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến chứng thực, sao y,…Qua đó, góp phần giảm tải cho các đơn vị tiếp dân xử lý hồ sơ, đơn thư của các cấp xã, phường trong khu vực.

Việc cho phép thành lập các Văn phòng công chứng thay vì thành lập thêm các Phòng công chứng góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế và ngân sách Nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách của các địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ người dân của các công chứng viên.

Năm 2016, tổng số lượng vụ việc công chứng là 204.101 vụ việc, tăng 43.479 hợp đồng, giao dịch so với năm 2015, với tổng số phí công chứng thu được là 68 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước trên 11 tỷ đồng. Bước sang năm 2017, số lượng vụ việc công chứng tiếp tục tăng, mỗi quý khoảng  55.000 vụ việc. Theo từng năm, các tổ chức hành nghề công chứng xã hội hóa hay còn gọi là Văn phòng công chứng đã thực hiện số vụ việc chiếm trên 90%. Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng cũng dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, nhằm thu hút khách hàng. Nhiều văn phòng công chứng đã rút gọn quy trình thủ tục, ảnh hưởng đến tính an toàn pháp lý của các hợp đồng được công chứng.

Thực tiễn đã chứng minh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng là đúng đắn, góp phần quan trọng trong hoạt động cải cách tư pháp. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả, cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn pháp lý và lợi ích cao nhất của người dân khi thực hiện dịch vụ công chứng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×