Thời sự Bình Dương

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế nông nghiệp ở huyện Dầu Tiếng

Việc hình thành nhiều mô hình trồng trọt - chăn nuôi hiệu quả ở huyện Dầu Tiếng đã tạo ra nhiều hướng đi mới cho người nông dân trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn địa phương theo hướng

 Chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế ở địa phương, ngành nông nghiệp huyện Dầu Tiếng đang có những bước phát triển mạnh mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế – xã hội của huyện. Trong đó, việc hình thành nhiều mô hình trồng trọt - chăn nuôi hiệu quả đã tạo ra nhiều hướng đi mới cho người nông dân trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn địa phương theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa.

Hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, từ khi thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2015 đến nay, Hợp tác xã Bò sữa Long Tân không ngừng lớn mạnh, thu hút nhiều bà con xã viên tham gia. Đến nay, Hợp tác xã đã có 90 xã viên chăn nuôi hơn 1.200 con bò sữa. Nhờ đảm bảo tốt quy trình sản xuất chăn nuôi, đảm bảo tốt đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định, hầu hết bà con xã viên khi tham gia vào hợp tác xã đều rất yên tâm và phấn khởi.

Tính đến nay, toàn huyện Dầu Tiếng có hơn 400 trang trại các loại như: chuyên canh trồng cao su, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc gia cầm, các mô hình trang trại tổng hợp… với tổng diện tích hơn 3.600 ha. Hoạt động hiệu quả, các mô hình trang trại đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động nông thôn. Hầu hết các trang trại ở Dầu Tiếng đang đi đúng hướng, mang lại lợi nhuận kinh tế cao…

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển, cùng với việc vận dụng các chính sách chung, huyện Dầu Tiếng cũng đã quy hoạch phát triển kinh tế trang trại gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở các vùng chuyên canh nông nghiệp. Chính những chính sách hỗ trợ thiết thực này đã góp phần tạo động lực cho việc hình thành và phát huy vai trò của các mô hình kinh tế nông nghiệp ở Dầu Tiếng ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Các mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương. Đây chính là mô hình kinh tế tất yếu trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế thị trường, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Bình Dương đạt kết quả cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×