Bình Dương Mến Yêu

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nuôi trồng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP ở Bình Dương

Là địa phương không chỉ có thế mạnh về công nghiệp mà Bình Dương còn được biết đến với nhiều loại cây trái đặc sản nổi tiếng gần xa. Chính vì vậy, năm 2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định này, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục quản lí chất lượng nông lâm sản và thủy sản hỗ trợ các trang trại đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất nông nghiệp. Theo định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh thì đến năm 2020, khoảng 180 trang trại áp dụng qui trình VietGAP trong sản xuất nông nghiệp, chiếm 20% tổng số trang trại toàn tỉnh. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×