Thời sự Bình Dương

Hiệu quả từ chương trình OCOP ở huyện Bàu Bàng

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" , gọi tắt là Chương trình OCOP đang được huyện Bàu Bàng tích cực triển khai. Đây được xem là "đòn bẩy" thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. Từ chương trình, đã nâng tầm thương hiệu giá trị truyền thống, thế mạnh của địa phương thông qua những sản phẩm OCOP chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×